Zasady Covid 19

Zasady Covid 19

WAŻNE ZASADY

  • W lokalu może przebywać jednocześnie maksymalnie 25 osób
  • Przy wejściu należy zdezynfekować ręce
  • Zaleca się noszenie maseczek podczas składania zamówienia oraz dokonywania płatności
  • Należy chować minimum 2 metry odległości między osobami stojącymi w kolejce
  • Obowiązuje zasada, że przy jednym stoliku/ w jednym pokoju może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku przy stoliku/ w jednym pokoju powinny siedzieć pojedyncze osoby, chyba, że odległości między nimi wynoszą min 1,5 m i nie siedzą oni naprzeciw siebie.
  • W toalecie w jednym czasie może przebywać 1 osoba
  • Prosimy o stosowanie się do informacji i zleceń otrzymanych od pracownika herbaciarni
  • Rekomendujemy dokonywanie płatności bezgotówkowych
  • Rekomendujemy dokonywania rezerwacji

 

Prosimy o zrozumienie i stosowanie się do powyższych zasad, dzięki nim możemy być dla Was otwarci, ale zależy nam bardzo na Waszym i naszym bezpieczeństwie.

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie wyświetlany publicznie. Wypełnij pola oznaczone *